Met u vooruit!

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 1 april 2010, column.

De conceptkandidatenlijst van D66 werd maandag 29 maart gepresenteerd. Dit betekent ook dat de interne verkiezingen van start zijn gegaan. Vanaf nu kunnen alle leden hun eigen voorkeur voor de kandidatenlijst invullen. Zo doen wij dat bij D66! De afgelopen 3 jaar heb ik samen met Alexander en Boris als een team heel hard gewerkt. Dat is essentieel voor succes. Zowel in de Kamer als daarbuiten hebben we dat succes ook geboekt. In de Kamer heb ik onder meer voor elkaar gekregen dat er een onderzoek komt naar een leefvorm neutraal belastingstelsel. Het is namelijk niet aan de overheid hoe mensen hun leven willen inrichten. Mensen moeten dat zelf kunnen bepalen. Ook heb ik ervoor gezorgd dat stellen die vijf jaar samenwonen - geregistreerd of niet - in de voordeligste tariefgroep voor erfbelasting vallen. Juridisering van de liefde is voor mij niet bespreekbaar. Buiten de Tweede Kamer ben ik ook heel actief geweest. Ik heb netwerkbijeenkomsten door het land georganiseerd om (allochtone) jongeren die geen natuurlijk netwerk om zich heen hebben te leren hoe zij wel aan een baan kunnen komen. Jongeren willen het heft in eigen handen nemen en niet op de overheid wachten. Ik wil het beste uit mensen halen en niet focussen op de achtergrond maar op de toekomst van mensen. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Veel jongeren, allochtonen, vrouwen en ouderen staan aan de kant en hebben geen gelijke positie op de arbeidsmarkt. De combinatie van werk en zorg is nog steeds een groot probleem. Kortom: de arbeidsmarkt van de vorige eeuw moet drastisch worden hervormd. Ook heb ik nog een aantal initiatief wetsvoorstellen ingediend: - medezeggenschap voor pensioengerechtigden; - verruimen interlandelijke adoptieverlof; Mijn initiatief om het ambtenarenrecht te moderniseren is bijna afgerond. Naast al mijn werkzaamheden ben ik ook lid van de Onderzoekscommissie Financieel Stelsel: Commissie De Wit. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en passie gewerkt aan het sociale gezicht van D66. Ik wil dat werk graag afmaken. Samen met u wil ik vooruit en werken aan een rechtvaardiger Nederland. Daarvoor heb ik uw stem nodig!