Fatma Koser Kaya onthult nieuwe naam van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op dinsdag 30 maart 2010, column.

GESPROKEN VERSIE GELDT Dames en heren, Ik wil jullie danken voor de uitnodiging, want ik vind het een eer om hier vandaag te zijn. Om de nieuwe naam van de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen te onthullen. ‘Zes samenwerkende ziekenhuizen, samen voor vernieuwing’, een slogan die mij aanspreekt. Niet stilstaan maar vooruit. Hervormingen in de zorg vormen de kern. We moeten niet vast blijven zitten in het oude zorgsysteem. Maar ons richten op de toekomst. Ambitie tonen. Dames en heren, Tot 2025 groeit het aantal 65-plussers van 2,5 miljoen naar 3,7 miljoen. Tot 2025 groeit het aantal 80-plussers van 640.000 naar 910.000. De zorguitgaven stijgen van 54 miljard nu naar 90 miljard in 2040[1]. De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn 100 x zo hoog als vijftig jaar geleden[2]. De ziekenhuiszorg kost iedere Nederlander nu al €1040 per jaar. Als wij allen willen dat onze toekomstige generaties op zijn minst hetzelfde niveau aan zorg krijgen, dan is er nu werk aan de winkel. Jullie zetten die stap naar vernieuwing. Die vernieuwing bereik je: - door de krachten te bundelen, - door kennis uit te wisselen, over nieuwe behandelingen en klinisch onderzoek. Ik bewonder jullie initiatief, om de kennis en kracht van zes ziekenhuizen te bundelen. Een uniek initiatief in Nederland, voor het eerst werken ziekenhuizen in Nederland zo structureel samen. Jullie hebben je verenigd om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Door de vergrijzing, de bevolkingsgroei, en innovaties zal de vraag naar zorg alleen maar toenemen. Het risico van een tekort aan personeel ligt op de loer, evenals kostenstijgingen en lange wachtlijsten. Die veranderingen vragen om een duidelijk antwoord. Jullie zetten duidelijk een stap vooruit: complimenten! Nu de overheid. Er moet een duidelijk antwoord van de overheid komen, zodat ziekenhuizen weten waar ze aan toe zijn. Helaas zetten de hervormingen in de zorg niet door. Het zorgplan van demissionair minister Klink is te controversieel. Nu er geen duidelijkheid komt over hoe ziekenhuizen hun vastgoedlasten kunnen compenseren, dreigt er een faillissement voor een heel aantal ziekenhuizen. Dat kan niet! Die onduidelijkheid brengt onzekerheid met zich mee. Partijen horen zich verantwoordelijk te gedragen. De overheid moet die betrouwbare partner in de zorg zijn. En de politiek dient haar verantwoordelijkheid te nemen. Speel geen spel met ziekenhuizen, maar kom met een oplossing! Zeker in deze tijd. Met de huidige crisis en de dreigende bezuinigingen, zijn veranderingen in de zorg noodzakelijk. De fundamentele behoefte van mensen is gezond zijn, en, het ook blijven! De gezondheidszorg moet daarin voorzien. En de patiënt centraal stellen. Net als jullie ben ik van mening dat in ondernemerschap de oplossing ligt. Ondernemerschap biedt ruimte voor: - initiatief, - innovatie, - en keuzevrijheid. Ondernemerschap leidt ook tot: - kostenbesparingen - en meer kwaliteit. Dat vindt ook de Nederlandse Zorgautoriteit. Uit hun rapport blijkt dat concurrentie in de zorg leidt tot een beperking op de prijsstijgingen, en dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen betere afspraken maken over de kwaliteit. Die onderhandeling blijkt zeer effectief: - Prijzen stijgen minder, dan wanneer de overheid ze vaststelt, - wachtlijsten verdwijnen, - en de kwaliteit van de zorg neemt toe. Dus is het antwoord: Ziekenhuizen moet je belonen voor hun kwaliteit. Dat betekent dat samenwerking rendeert: wat goed is voor de patiënt is goed voor het ziekenhuis. Ziekenhuizen zijn niet meer gebonden aan vaste budgetten, maar krijgen nu betaald per diagnose. Op die manier kunnen zij veel beter inspringen op wetenschappelijk onderzoek. Resultaten uit nieuwe onderzoeken, kunnen zij vrijwel direct toepassen. En dat leidt tot snelle verbeteringen, en een hogere kwaliteit. De NZA adviseert uitbreiding van de concurrentie in de zorg. Van 30 naar 50 procent. Een goede zaak lijkt mij, de hervormingen hebben zich bewezen. Het is belangrijk dat we sneller inspelen op onderzoek. Dat we samenwerken om kennis uit te wisselen. Door innovatie in de zorg behalen we winst. Het deel waar ziekenhuizen vrije afspraken over mogen maken, bestaat uit de eenvoudige zorg: knieoperaties, staaroperaties en spataderen. Hier blijkt concurrentie het meest effectief. Natuurlijk leent niet de hele zorg zich voor ondernemerschap. Het is ondenkbaar dat ziekenhuizen elkaar beconcurreren op spoedeisende hulp. ‘Met zorg’ ondernemen vraagt een goede balans. Een balans tussen concurrentie enerzijds en een regulerende overheid anderzijds. De overheid moet de voorwaarden scheppen voor de noodzakelijke zorg. Ziekenhuizen moeten op hun beurt de vrijheid hebben om een deel van die zorg zelf in te vullen. Jullie samenwerking is een stap naar vernieuwing. Een stap naar een betere gezondheidszorg. Met de komende vergrijzing en een personeelstekort is het zaak dat we daar op inspelen. Want voor alles: de kwaliteit staat voorop! Dames en heren, Ik wens u allen een feestelijke dag en veel succes met de vereniging Samenwerkende ziekenhuizen! [1] Bron: Flip de Kam (ESB) [2] Paul Schnabel, FD 10 oktober 2009