Eindrapport Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst (bijlage bij 31243, nr. 16)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Eindrapport Verkenningen. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst (bijlage bij 31243, nr. 16)
Document­datum 31-03-2010
Publicatie­datum 31-03-2010
Nummer BLG23309
Kenmerk 31243, nr. 16
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.