Kamervragen "Geen re-integratie voor nieuwe ww-ers"

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op woensdag 17 maart 2010, column.

Vragen van het lid Koser Kaya (D66) aan de minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid over het bericht “Geen re-integratie voor nieuwe ww-ers”. (Ingezonden 11 maart 2010)

 • 1) 
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Geen re-integratie meer voor nieuwe ww-ers»?
 • 2) 
  Kunt u toelichten waarom het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft besloten het geld selectiever in te zetten? Komt dit vooral door de oplopende werkloosheid in verband met de crisis of zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen?
 • 3) 
  Kunt u aangeven in hoeverre het UWV het budget van € 126 miljoen al heeft ingezet?
 • 4) 
  Welke afspraken zijn er met het UWV gemaakt over hoeveel geld zij mogen uitgeven aan re-integratie?
 • 5) 
  Bent u voornemens om naar aanleiding van dit bericht meer geld beschikbaar te stellen aan het UWV?
 • 6) 
  Kunt u aangeven in wat de verwachte effecten zijn op de uitstroom uit de WW wanneer er geen externe re-integratiebureau’s meer worden ingezet voor nieuwe instroom?
 • 7) 
  Kan het UWV ook komende jaren het beschikbare geld effectiever en selectiever inzetten? Wat zouden hier de consequenties van zijn? Hoeveel geld kan er op deze manier worden bespaard?