Posten PvdA-bewindslieden overgenomen door CDA- en ChristenUnie-bewindslieden

dinsdag 23 februari 2010

De Koningin heeft ontslag verleend aan de PvdA-ministers en -staatssecretarissen. In het demissionaire kabinet zal staatssecretaris De Jager  i de nieuwe minister van Financiën worden. Staatssecretaris Huizinga i wordt minister van VROM. De overige vrij gevallen posten zullen worden ingenomen door zittende ministers. Vice-premier Rouvoet i neemt Onderwijs onder zijn hoede en minister van Justitie Hirsch Ballin  i zal het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan beheren. Defensie minister Van Middelkoop i wordt tevens minister van Wonen, Wijken en Integratie en Verhagen i zal Ontwikkelingssamenwerking erbij nemen.

Bron: persberichten Rijksvoorlichtingsdienst


Achtergronden