Kabinet gevallen (Balkenende struikelt opnieuw)

Met dank overgenomen van B. (Boris) van der HamĀ i, gepubliceerd op zaterdag 20 februari 2010.

Het is 5:23 uur. Ik ga naar bed. De hele nacht opgezeten. Het kabinet is gevallen. Nieuwe verkiezingen. De val van het kabinet leek onontkoombaar. Het vertrouwen tussen de kabinetsleden was al weken, maanden tanende. Steeds was er onmin, gedoe, misverstanden, besluiteloosheid. In die zin is het goed dat Nederland daarvan wordt verlost. Maar toch heb ik een nare bijsmaak. De plotselinge flinkheid van de PvdA proeft naar een poging de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen te beinvloeden. Bos had het de afgelopen week voortdurend over 'de kiezer' bij de motivatie voor zijn opstelling en uitte zijn mening tijdens een verkiezingsbijeenkomsten. Maar is dit dan een correct thema? Ik ben ook erg kritisch over Nederland in Uruzgan. D66 stemde immers 2 x tegen de missie. Maar je moet wel voorzichtig omgaan met dit soort besluiten. Het gaat niet op een klein onderwerpje, maar om grote-mensenpolitiek, om oorlog en vrede. Ook heb ik proeft de manier van doen van het CDA niet goed. Op punten waren zij ook halsstarrig en provocerend rond deze gevoelige thema's. Nu naar bed. Over een paar uurtjes op campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna al snel de Tweede Kamer-verkiezingen. Tja, handen uit de mouwen en aan de slag daarvoor. Meehelpen met mijn campagne? Mail naar b.vham@tweedekamer.nl