Ik heb veel vertrouwen in smart grid

Met dank overgenomen van J.M. (Jacqueline) Cramer i, gepubliceerd op donderdag 18 februari 2010.

Gisteren naar de stad Groningen. Ik bezocht de wijk Hoogkerk waar het demonstratieproject Powermatching City loopt. Het gaat over toekomstige energievoorziening. Het is het eerste grote project op dit gebied in Europa. Aan wijkbewoners is gevraagd hieraan mee te werken.

Hoogkerk is ideaal als proeftuin omdat de wijk zowel oude als nieuwe woningen heeft en veel verschillende huizentypes kent. Deze opzet wordt ook wel smart grid (zie deze Engelstalige uitleg op Youtube) genoemd. Het komt er op neer dat decentraal opgewekte energie aangesloten wordt op het net. De levering van energie wordt slim gestuurd. Het is van groot belang voor de transitie naar een betrouwbare, betaalbare en duurzamere energievoorziening.

In Powermatching City Hoogkerk wordt verbruik en productie van elektriciteit voortdurend op elkaar afgestemd. We slaan hier twee vliegen in een klap: minder uitstoot van CO2 door het gebruik van duurzame energie en kostenbesparing voor de consument. Ik zie het al helemaal voor me: een woonwijk waar de bewoners elektrische auto's hebben die probleemloos dichtbij huis en met duurzaam opgewekte energie opgeladen kunnen worden, wasmachines die draaien als de productie van zonne-energie het hoogst is. Aan het enthousiasme van de bewoners, zoals de familie Noordam waar ik op bezoek was, zal het niet liggen!

Naast mijn gesprek met de familie Noordam, wisselde ik van gedachten met de vertegenwoordigers van betrokken partijen bij dit project (KEMA, ECN, Essent, Humiq, gemeente Groningen). De proef draait voorlopig nog, maar gebaseerd op wat ik gisteren zag, heb ik veel vertrouwen in deze smart grid techniek.

Rutger Noordam laat me de installatie zien.

Na het bezoek aan Hoogkerk had ik in Veendam een gesprek met de directie van Avebe, een van de grootste werkgevers in de regio Oost-Groningen. Heel interessant te horen welke energiebesparende innovaties mogelijk zijn in dit aardappelzetmeelbedrijf. Een goede manier ook om de concurrentie voor te blijven. Ik zeg de directie toe dat ik graag in gesprek blijf om waar mogelijk te helpen.

Vervolgens een ontzettend leuke avond bij de PvdA in Veendam. Naast een discussie over de mogelijkheden nieuwe groene werkgelegenheid te creëren door te investeren in duurzame bedrijvigheid, kon ik natuurlijk niet voorbij gaan aan de actuele discussie over Uruzgan. Het leeft bij de mensen enorm. Ik heb nogmaals herhaald wat al ruim 2 jaar het standpunt van de PvdA is: vanaf augustus stoppen als lead nation, en in december de laatste militairen weg uit Uruzgan.