Gemeenteraadsverkiezingen: tweederangs bij de PvdA

Met dank overgenomen van U. (Uri) Rosenthal i, gepubliceerd op donderdag 18 februari 2010.

Ik las het boek van politicoloog Ruud Koole over zijn ervaringen als partijvoorzitter van de PvdA in 2001-2007. Het heet 'Mensenwerk'. Dat is, zo te lezen, raak getypeerd. Het is een dik boek. Het geeft een aardig beeld van hoe het in de PvdA eraan toegaat en hoe de machtsverhoudingen binnen de partij liggen. Een aardig beeld - dat is iets anders dan dat het er altijd even aardig aan toegaat.

Koole biedt ook een kijkje in de keuken van de verkiezingscampagnes. Daar wisten we al wat van dankzij de televisiedocumentaires over Wim Kok en de 'Wouter-tapes'. Nu voegt Koole er een reeks herinneringen plus diagnose aan toe. En dan tref ik vervolgens ineens op verschillende plaatsen de mededeling aan dat voor de PvdA de Tweede Kamerverkiezingen nummer één zijn en alle andere verkiezingen, letterlijk, 'second order'. Dat is Engels voor tweederangs. Dat geldt dus ook voor gemeenteraadsverkiezingen.

Voor het geval dat: onder andere blz. 260: "Ik was om die reden voor het rücksichtlos nationaliseren van de zogeheten second order elections (alle verkiezingen anders dan die voor de Tweede Kamer).

Interessant om te weten dat voor de PvdA de gemeenteraadsverkiezingen tweederangs zijn. Ze doen er niet zo toe. En als ze ertoe doen, kennelijk alleen in het licht van de 'echte verkiezingen' - die voor de Tweede Kamer. Niet erg aardig naar je eigen mensen die zich inspannen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En het werpt ook een schril licht op het doen en laten van de PvdA op dit moment.