Doorstart luchthaven: PvdA draait weer tot 180 graden

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op donderdag 11 februari 2010.

Woensdagavond 10 februari vergaderde de Provinciale Staten in Overijssel voor de zoveelste keer over de burgerluchthaven in Twente. Daarbij stemde de PvdA VOOR het voorstel, terwijl zij eerder TEGEN stemde. Een draai van 180 graden!

In december 2009 stemde een meerderheid tegen het structuurplan van het college, die de doorstart van een burgerluchthaven Twente mogelijk maakt. Tot de tegenstemmers in december behoorde ook coalitiepartij PvdA. Hierdoor ontstond een crisis binnen het college. Tussen december en nu is niets inhoudelijk veranderd betreft het voorstel, behalve dat de PvdA-fractie 180 graden is gedraaid. Zij hebben het voorstel opnieuw laten agenderen en nu wel opeens voor de doorstart van de burgerluchthaven gestemd. Blijkbaar is op het pluche blijven zitten belangrijker voor deze partij dan de rug recht te houden en tegemoet te komen aan de wensen van de kiezers!

Bij aanvang van de vergadering stelde Solidara aan de orde om het Statenbesluit van 16 december j.l. niet over te doen. Yildirim: "Gezien het feit dat het voorstel niet inhoudelijk gewijzigd is, stelt mijn fractie voor om de ingediende motie van collegepartijen CDA, PvdA en VVD af te wijzen en niet ontvankelijk te verklaren". Dit ordevoorstel werd afgewezen.

Hierna verwoordde Düzgün Yildirim het standpunt van Solidara tijdens de Statenvergadering inzake de doorstart burgerluchthaven als volgt;

Voorzitter, mijn fractie wenst niet vanavond inhoudelijk te gaan discussiëren over luchthaven Twente. Er is echter wel een en ander veranderd tussen nu en 16 december nadat de provinciale staten van Overijssel de doorstart van luchthaven Twente heeft afgewezen. Deze verandering komt niet doordat het voorstel inhoudelijk is gewijzigd, maar de verandering is te merken in de houding van betrokken burgers, maatschappelijke organisaties, de kiezers jegens politiek. Deze verandering wordt veroorzaakt door de houding van de collegepartij PvdA. Op 16 december hebben zij de kiezer hoop gegeven door tegen het structuurplan voor de doorstart van de luchthaven te stemmen en vandaag, amper twee maanden later, zijn ze 180 graden gedraaid. Hiermee is de afstand tussen de burger en politiek verder vergroot. De kiezer zal zich afvragen waarom zij op zo'n partij hebben gestemd en of zij dit nogmaals zouden doen? Het is niet duidelijk waar de PvdA voor staat, behalve dat zij ervoor hebben gekozen om op het pluche te blijven zitten in plaats van de rug recht te houden en geen valse hoop wekken onder de bewoners van Twente en de kiezer in het algemeen. Mijn fractie betreurt deze gang van zaken. Blijkbaar is een vorm van machtsdemocratie meer van doorslaggevend karakter, dan het hebben van het gelijk van de minderheid. Mijn fractie wenst de bewoners van Twente en de burgers in het algemeen veel sterkte bij de te voeren acties vanaf nu en in de toekomst.

Dankzij de PvdA wordt nu gestart met burgerluchthaven Twente. Wij weten nu al dat er geen exploitant voor gezonden zal worden en dat miljoenen aan investeringen in rook zullen opgaan. Daarmee is dit een prestige project van het college van GS, waarvoor de belastingbetaler zal moeten opdraaien.

Voor de uitgebreide bijdrage zie ook website van provincie Overijssel http://provincie.overijssel.nl/provinciale_staten/vergaderingen_online/ps_vergaderingen (10 februari).

 
Doorstart luchthaven: PvdA draait weer tot 180 graden
Bron: Blog Duzgun Yildirim