Van failliete banken naar failliete landen

Met dank overgenomen van U. (Uri) Rosenthal i, gepubliceerd op zondag 7 februari 2010.

We zitten met de economische crisis in heel zwaar weer. Het schip van staat is in verschillende landen zo lek als een mandje. En dan doel ik nu eens niet op lekkages van politieke en ambtelijke functionarissen richting de media, maar op de niet gedekte cheques die veel landen richting hun bevolking uitschrijven. Het schip van staat is daar lek in zijn meest kwetsbare gedeelte. Anders gezegd, deze landen lijden aan een ernstige schatkistcrisis. De zuidelijke lidstaten van de Europese Unie, Griekenland voorop, staan er ongekend slecht voor. Als draconische maatregelen daar komende tijd uitblijven, hebben we niet alleen te maken met failliete banken maar krijgen we er ook nogeens failliete landen bij.

Des te meer reden om de zaken in eigen land niet almaar voor ons uit te schuiven. Ik hoor nu al dat ambtelijke commissies wel eens tot in april bezig zullen zijn met hun zogeheten 20% Heroverwegingen. En vergeet niet - daar komt dan nog de besluitvorming in het kabinet bij. We weten dat de uitkomsten daarvan soms weken, maanden, op zich laten wachten. Gesteld dat het kabinet er al uit zou komen, dan zou het mij niet verbazen als de voorstellen van de Heroverwegingen pas echt in zich komen bij de voorbereiding van de begroting 2011.

De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer Mariette Hamer liet zich overigens vandaag in een radiodebat ontvallen dat het kabinet nog niet gevallen is. Aardig, zo'n brein-brekertje. Het zit kennelijk al opgeslagen in de linker-hersenhelft van de voorzitter van die regeringsfractie.