Naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen (rapport Commissie Goudswaard) (bijlage bij 30413, nr. 139); Een sterke tweede pijler

1.

Kerngegevens

Officiële titel Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensioenen (rapport Commissie Goudswaard) (bijlage bij 30413, nr. 139)
Document­datum 08-02-2010
Publicatie­datum 06-02-2010
Nummer BLG22829
Kenmerk 30413, nr. 139
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.