32304 NL - wetsvoorstel
Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 februari 2010 ingediend door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Huizinga-Heringa i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de verwachte klimaatveranderingen grote opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening met zich meebrengen. Dat het daarom wenselijk is aanvullende regels te stellen voor de realisatie van maatregelen ter bescherming tegen overstromingen en met het oog op de zorg voor de zoetwatervoorziening op de korte en de langere termijn.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, twee nota's van verbetering en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(56 stuks)

2 1 februari 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST140494
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 februari 2010
 
2 1 februari 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST140495
Voorstel van wet
publicatie: 8 februari 2010
 
2 1 februari 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST140496
Memorie van toelichting
publicatie: 8 februari 2010
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.