PvdA brandt los

Met dank overgenomen van A.J. (Anja) Timmer i, gepubliceerd op vrijdag 29 januari 2010.

In het kader van de Coalitie van de Arbeid bezochten Mariette Hamer, Attje Kuiken, Saskia Laaper, Anja Timmer en Hans Spekman deze vrijdag de brandweer in Utrecht. Daarbij werd niet alleen gepraat: compleet met pak en helm gingen zij de brand te lijf. Met de mensen van de brandweer spraken zij onder meer over de vraag wat er nodig is om brandweerlieden na een lang dienstverband ander werk te kunnen bieden.

Werken bij de brandweer is fysiek belastend en gevaarlijk. Daarom is het van groot belang dat er veel aandacht wordt besteed aan veiligheid en gezond werk. Niet alleen van dag tot dag, maar ook voor hun verdere loopbaan. Voor alle brandweerlieden is daarom per CAO afgesproken dat gemeentes, de werkgevers van de brandweer, hen na 20 jaar dienstverband helpen met het vinden een andere functie binnen of buiten de brandweer. Gedurende die 20 jaar wordt daarbij al scholing aangeboden.

De Kamerleden wilden weten hoe de afspraak voor de brandweermensen uitpakt. Al snel werd duidelijk dat de toepassing van de regeling nog lang niet uitgekristalliseerd is. Veel brandweerlieden zouden hun beroep nog wel wat langer willen uitoefenen en moeten niet denken aan een ‘saaie’ kantoorbaan. Aan de andere kant vreest de werkgever dat het nog lastig zal worden om het herplaatsen zo voor elkaar te krijgen dat iedereen gelukkig is. Overplaatsing naar brandpreventie en inspectie zijn daarbij wel een deel van de oplossing.

De PvdA fractie is bezig met een reeks werkbezoeken om inspiratie en ideeën op te doen over hoe de arbeidsmarkt zo kan worden ingericht dat mensen daadwerkelijk langer kunnen werken. In dat kader werden eerder onder meer een bouw- en onderhoudsbedrijf en het Atrium ziekenhuis in Heerlen bezocht.