Eerste ronde toezichthouders bij Commissie-De Wit

vrijdag 29 januari 2010

Vandaag was het de eerste ronde voor de toezichthouders bij de Commissie financieel stelsel. Eerst Henk Brouwer, directeur toezicht bij De Nederlandsche Bank, en vervolgens Hans Hoogervorst i, voorzitter van de Autoriteit Financiëele Markten (AFM), en zijn voorganger, Arthur Docters van Leeuwen.

Opmerkelijk was de mildheid waarmee zij over de banken spraken. Volgens Brouwer hadden de banken de risico's wel goed ingeschat, maar was de ernst van de crisis veel groter dan ze hadden voorzien. Docters van Leeuwen legde de schuld geheel en al bij de Verenigde Staten waar frivoliteit van wetgeving en toezicht hoogtij vierde.

Brouwer was als toezichthouder betrokken geweest bij de overname van ABM Amro door Fortis, de Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Op het moment van de overname voldeed Fortis aan solvaliliteits- en liquiditeitseisen, "het zag er aanvaardbaar uit", zo zei hij voor de commissie. Maar hij maakte ook een kanttekening: "met wat we toen wisten, zouden we nu weer dezelfde beslissing nemen. Voor de toekomst is de conclusie echter dat ik een opsplitsing van dit soort banken niet meer zou willen zien".

Hoogervorst en Docters van Leeuwen nuanceerden de rol van de AFM. De heeft vooral de taak te kijken of financiële instellingen goed gedrag vertonen om consumenten en beleggers te beschermen, terwijl De Nederlandsche Bank moet bekijken of de instellingen wel solide genoeg zijn, legden de heren uit. Hoogervorst noemde ook nog het garantiestelsel waar banken op vertrouwden: "de gelegenheid heeft een beetje de dief gemaakt".

Op de vraag of er ook geen sprake zou kunnen zijn van het Stockholm-syndroom, waarbij gegijzelde sympathie voor een gijzelnemer krijgt, moesten zowel Hoogervorst als Brouwer erkennen dat toezichthouder en bedrijf sterk naar elkaar toe kunnen groeien. "Het gevaar dat je je opstelt als belangenbehartiger voor de sector, is aanzienlijk" zo zei Hoogervorst.

Directeur Nout Wellink i van De Nederlandsche Bank wordt maandag bij de commissie verwacht.

bron: ANP


Eerder nieuws over de verhoren