Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

dinsdag 28 maart 2006

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2006 wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs behandeld.