Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 12 december 2019
kalender
dinsdag 28 maart 2006

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2006 wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs behandeld.