Ontwikkelingssamenwerking, Anders Ja?, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 september 2019
kalender
Amsterdam
© PDC

Seminar georganiseerd door de thema-afdeling Internationale Samenwerking van D66.

Het debat over ontwikkelingssamenwerking is levendig en actueel. Vanuit verschillende invalshoeken wordt kritiek geleverd op de huidige praktijk van ontwikkelingssamenwerking, terwijl tegelijkertijd de noodzaak tot duurzame en democratische ontwikkeling wel onderkend wordt. Twijfel bestaat voornamelijk over de effectiviteit van de huidige praktijk binnen het zeer complexe en diverse veld van ontwikkelingssamenwerking. Het moet dus anders! Maar hoe dan? Over deze vraag debatteert D66 op zaterdag 30 januari met experts en D66-leden.

Sprekers:

- Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking, CIDIN,  Radboud Universiteit Nijmegen

-Tom van der Lee, directeur campagnes Oxfam Novib

-Joris Voorhoeve, hoogleraar Internationale Veiligheidstudies, NLDA en hoogleraar Internationale Organisaties, Universiteit Leiden

-Marietje Schaake, lid Europees Parlement

-Bob van den Bos , oud-lid Eerste Kamer, Tweede Kamer en Europees Parlement, zal de bijeenkomst openen.

Datum: 30 januari 2010

Debatleider: Joop Hazenberg

Tijd: 14.00-16.30 (inloop 13.30)

Locatie: Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

In verband met de capaciteit van de zaal is aanmelden verplicht, o.v.v. uw naam en evt. organisatie bij Jeroen Mimpen, j.mimpen@d66.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met 070-3566066.


1.

Democraten 66 (D66)

Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. De functie van partijleider is sinds het vertrek van Alexander Pechtold i vacant. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. Belangrijkste initiatiefnemer en voorman (tot 1998) was de oud-journalist Hans van Mierlo i. De huidige partijvoorzitter is Anne-Marie Spierings i.

D66 haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i 19 zetels, een winst van zeven zetels ten opzichte van het resultaat bij de verkiezingen in september 2012. De partij heeft zeven 7 in de Eerste Kamer.

2.

Meer over...