Artikel 50 (oud artikel 53):

49 (oud artikel 52)
Artikel 50 (oud artikel 53)
1

Toepasselijkheid van de overgangsbepalingen

Indien en zolang er nog lidstaten zijn met een derogatie, zijn de artikelen 42 tot en met 47 van toepassing.