Artikel 46 (oud artikel 47):

45 (oud artikel 46)
Artikel 46 (oud artikel 47)
47 (oud artikel 48)

Verantwoordelijkheden van de Algemene Raad

46.1. De Algemene Raad

  • voert de in artikel 43 bedoelde taken uit;
  • verleent medewerking aan de adviesfuncties bedoeld in artikel 4 en artikel 25.1.

46.2. De Algemene Raad verleent medewerking aan:

  • het verzamelen van statistische gegevens als bedoeld in artikel 5;
  • de rapportageactiviteiten van de ECB als bedoeld in artikel 15;
  • het opstellen van de regels bedoeld in artikel 26.4, die nodig zijn voor de toepassing van artikel 26;
  • het treffen van alle andere maatregelen bedoeld in artikel 29.4, die nodig zijn voor de toepassing van artikel 29;
  • het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de ECB bedoeld in artikel 36.

46.3. De Algemene Raad verleent medewerking aan de nodige voorbereidingen voor het onherroepelijk vaststellen van de wisselkoersen van de valuta's van de lidstaten met een derogatie ten opzichte van de euro, bedoeld in artikel 140, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

46.4. De Algemene Raad wordt door de president van de ECB in kennis gesteld van de besluiten van de Raad van bestuur.