Titel IV bis: Gespecialiseerde rechtbanken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 22 september 2020
kalender

Titel IV bis: Gespecialiseerde rechtbanken

62 quater.

Artikel 62 quater

De bepalingen betreffende de bevoegdheid, samenstelling en organisatie van en de procedure voor de krachtens artikel 257 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ingestelde gespecialiseerde rechtbanken zijn in de aan dit statuut gehechte bijlagen opgenomen.