Artikel 1: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Artikel 1:

9
Artikel 1
1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt samengesteld en oefent zijn functies uit overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA-Verdrag) en dit statuut.