Artikel 11: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

Artikel 11:

10
Artikel 11
12

De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Unie, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.