Moet gemeente garantstaan bij financiering van een sportbedrijf?

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op donderdag 14 januari 2010.

Solidara verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders geen garantstelling voor FC Zwolle te verlenen met belastinggeld van de burger als er geen dekkende begroting is.

We hebben in december kunnen vernemen dat FC Zwolle te kampen heeft met een tekort van 800.000,- Euro. Vrijdag aanstaande worden de raadsfracties uitgenodigd door FC Zwolle om hierover in gesprek te gaan. Vooruitlopend op dit gesprek heeft Solidara concrete vragen die van belang zijn voor de uiteindelijke standpuntbepaling.

Volgens voorzitter Adriaan Visser van FC Zwolle levert deze financiële achterstand een risico. "Er hoeft maar iets mis te gaan en je hebt de grootst mogelijke problemen", aldus Visser. "Eigenlijk zouden we dit jaar het dubbele bedrag moeten vragen willen we het komende jaar de zaak kunnen financieren. Inmiddels is de min wat weggewerkt", vertelt de voorzitter. "We staan nu zes ton rood. Maar dat is niet onze grootste zorg. Het is vooral ons inkomsten - en uitgavenpatroon. Als we niets doen zitten we begin volgend jaar al in de problemen."

De voorzitter van FC Zwolle geeft dringend aan dat Zwolle iets aan de liquiditeit -positie moet doen als het de status van betaald voetbalclub wil behouden. "Het vervelende in deze tijd van economische crisis is dat banken risicomijdend gedrag vertonen. Zeker naar de voetbalwereld toe. Vandaar onze vraag om een garantstelling van de gemeente Zwolle.”

Voor Solidara is het van belang dat er vooraf sprake moet zijn van openheid van zaken. Het is dan ook van belang dat ten minste overtuigende antwoorden worden gegeven op een aantal vragen. We verzoeken het college dan ook tijdens de gesprekken met FC- Zwolle helderheid te krijgen op de volgende vragen, alvorens kan worden overgegaan tot de garantstelling:

 • 1. 
  De aanwezigheid van een Casino zou FC Zwolle financieel vooruit helpen. In hoeverre is dat het geval?
 • 2. 
  FC Zwolle is een commercieel bedrijf. Hoe gaat het college om met andere ondernemers wanneer zij ook de behoefte hebben en een verzoek indienen bij de gemeente voor een garantstelling?
 • 3. 
  Is er helderheid over het in- en uitgavenpatroon van FC Zwolle en is het daarmee zeker dat het ontstane tekort binnen een aantal jaren kan worden opgebracht door FC Zwolle zelf?
 • 4. 
  Op welke wijze past garantstelling met gemeenschapsgeld aan een betaald voetbalorganisatie binnen de Europese richtlijnen?
 • 5. 
  Hoe groot is het risico dat de gemeente door het verlenen van garantiestelling er straks zelf voor moet opdraaien?

Solidara is van mening dat een garantstelling aan FC Zwolle een precedentwerking richting andere ondernemers heeft. Het college dient dit dan ook goed te overwegen. FC Zwolle is in afgelopen jaren eerder financieel ondersteund met een garantiestelling door de gemeente. Deze vorm van herhaling van zetten hoort eigenlijk niet voor te komen bij een gezonde bedrijfsvoering.

Met vriendelijke groet,

Jan Boelens , lijsttrekker Solidara

Corin Plattel, kandidaat Solidara

 
Moet gemeente garantstaan bij financiering van een sportbedrijf?
Bron: Blog Duzgun Yildirim