Weg met ons! - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Weg met ons!

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op zaterdag 9 januari 2010.

Het Nieuwe Jaar is nog niet begonnen of in Amsterdam borrelt het alweer van de "progressieve" ideeën. PvdA en GroenLinks willen dat de gemeente een scherp voorkeursbeleid voor etnische minderheden invoert, waarbij hogere functies in het ambtelijk apparaat alleen voor niet-westerse allochtonen beschikbaar zijn. Het college sluit een reserveringsbeleid niet uit. Aldus het Parool.

Bij positieve discriminatie wordt degene die in de achterstandsituatie zit bevoordeeld boven anderen. Bij gelijke geschiktheid wordt de kandidaat uit de achterstandspositie aangenomen. De Algemene Wet Gelijke Behandeling geeft hiervoor de ruimte. Dit is vaak al gevoelig omdat positieve discriminatie voor degene die niet wordt bevoordeeld per definitie negatief uitpakt. Ook positieve discriminatie is immers discriminatie. Maar GroenLinks en de PvdA gaat dit kennelijk nog niet ver genoeg. Wordt bij positieve discriminatie nog uitgegaan van (gelijke) geschiktheid voor een functie, dit voorstel stelt etnische afkomst als absolute vereiste om voor een functie in aanmerking te komen.

De kwaliteit van de kandidaat - en dus ook van de overheid - is van volstrekt ondergeschikt belang. Niet alleen autochtone (witte) mannen - en vrouwen - worden van de functies uitgesloten, zelfs allochtonen van westerse afkomst zijn de klos! Wat PvdA en GroenLinks hiermee feitelijk doen, is bevolkingsgroepen helemaal uitsluiten van deelname in de race om bepaalde banen. Dezelfde partijen nota bene die zelf altijd vooraan staan om het recht op een inclusieve samenleving op te eisen, eisen nu volledige uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. De vraag lijkt gerechtvaardigd of PvdA en GroenLinks niet een ongeoorloofd onderscheid maken op basis van ras. Zou Alexander Pechtold hen nu ook beschuldigen van racisme?

Lijkt het voorstel voor sommigen op het eerste gezicht misschien vreselijk sympathiek, in feite werkt het zeer stigmatiserend. Want opnieuw worden allochtonen door PvdA en GroenLinks in de hoek gezet van ziek, zwak en misselijk. Ze kunnen het niet zelf en moeten als kleine kinderen bij het handje worden genomen. Zelfs als dat ten koste gaat van anderen. Stigmatiserender en polariserender kan het niet. Oneerlijker trouwens ook niet. Iedereen die op basis van dit beleid een dergelijke topfunctie zou bekleden laadt immers eeuwig de verdenking op zich de job alleen maar te hebben gekregen vanwege zijn afkomst. Voer voor roddel en achterklap bij de koffieautomaat. Behalve een klap in het gezicht van autochtone Amsterdammers moet het standpunt van de Amsterdamse PvdA en GroenLinks dus ook een belediging zijn voor de vele Nederlanders van allochtone afkomst die het op eigen kracht - zonder betuttelende voortrekkerij - prima doen in onze samenleving. Wanneer gaan PvdA en GroenLinks allochtonen - pardon, Nieuwe Nederlanders - nu eens als gewone, volwassen mensen behandelen, met dezelfde rechten en plichten als iedereen?

Grenzen, quota of het reserveren van banen voor bepaalde groepen zijn bovendien volstrekt arbitrair. Discriminatie naar etniciteit, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd en handicap komt op de arbeidsmarkt ongetwijfeld voor. Sommige etnische groepen hebben meer last van discriminatie dan andere. Jongeren, maar ook ouderen komen soms moeilijk aan het werk. Voor gehandicapten geldt hetzelfde. Zou je dan op al die kenmerken quota moeten vaststellen of bepaalde banen voor al die groepen moeten reserveren? Waarom worden de topfuncties binnen het ambtelijk apparaat door PvdA en GroenLinks niet (ook) voor die groepen gereserveerd, maar uitsluitend voor niet-westerse allochtonen? Of is het aandeel van deze groepen in de samenleving al voldoende weerspiegeld in het ambtelijk apparaat? Ik waag het te betwijfelen. Overigens: uit eigen ervaring in het personeelsvak weet ik dat leeftijdsdiscriminatie een veel groter probleem is op de arbeidsmarkt dan welke andere vorm van discriminatie dan ook.

Mocht u zich nu helemaal gepasseerd voelen als autochtone Amsterdammer: ik zou niet te hard schreeuwen dat u het niet met PvdA en GroenLinks eens bent. Het goede nieuws is immers dat u sinds 1 januari van dit jaar zelf tot een minderheid behoort. Over een paar jaar gaat het PvdA en GroenLinks beleid dus in uw voordeel werken en reserveren juist deze partijen voor u - als autochtone minderheid - de beste banen! En tenslotte: als PvdA en GroenLinks er zo lekker principieel in zitten, waarom beginnen ze dan niet bij zichzelf? Weg met Asscher, weg met Vos, weg met Halsema en weg met Bos! Kortom: weg met ons!

Deze blog is eerder verschenen op de Dagelijkse Standaard