NIEUWJAARSVIDEO: Pleidooi voor het Vrije Individu

Met dank overgenomen van B. (Boris) van der HamĀ i, gepubliceerd op vrijdag 1 januari 2010.

Januari 2010! Vorige week sprak de Koningin bij haar kersttoespraak negatief over het ideaal van 'het vrije individu'. Vandaag, op nieuwjaarsdag, wil ik daar graag wat tegenover zetten. Dat doe ik met een soort nieuwjaars-'preek'. In deze 'vrinzinnige schriftlezing' stel ik dat het ideaal van het vrije individu juist socialer en urgenter is dan welk ideaal ook. Ik laat me inspireren door een tekst uit 1665, geschreven door Franciscus van den Ende, een amsterdams filosoof die o.a. lesgaf aan Spinoza.

Hij schreef 'Het gemeene-best is de somme of het geheele t'samen brengingh van elx bijzondere beste'. De samenleving kan alleen maar functioneren, als we naar ieders bijzonderheid kijken.

Hieronder de video