Solidara overweegt motie van afkeuring inzake dossier Luchthaven Twente

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op dinsdag 15 december 2009.

Afhankelijk van de beantwoording van het college van Provinciale Staten overweegt Solidara morgen, 16 december 2009, tijdens de statenvergadering een motie van afkeuring in te dienen tegen het hele college inzake het dossier Luchthaven Twente.

Solidara zal morgen vragen stellen aan het college van GS. De vragen betreffen vooral de redenen waarom het college de statenfracties niet of niet tijdig heeft geinformeerd over de wens van minister Eurlings om ook in de toekomst militaire vluchten vanaf Luchthaven Twente toe te staan. Er lopen nog onderzoeken ten aanzien van de gezondheidseffecten van de luchthaven op de omwonenden en milieu- en economische effecten. Het college dient de uitkomsten hiervan eerst af te wachten, voordat zij een besluit kunnen laten nemen door de staten. De gemeenteraad in Enschede heeft voorts besloten om het grondgebied van de luchthaven te beperken tot 8.000 m2. Deze ontwikkelingen dienen te worden betrokken bij het voorstel. Daarnaast speelt dat het college de cijfers rond de exploitatie van de luchthaven eindeloos wenst uit te stellen, totdat een exploitant zich aanmeldt voor dit prestige project.

Solidara is van mening dat het college de staten bewust en niet tijdig heeft geinformeerd en het hele project een goed voorbeeld van mismanagement vertoont. Daarmee is een motie van afkeuring tegen het gehele college op zijn plaats.

 
Solidara overweegt motie van afkeuring inzake dossier Luchthaven Twente
Bron: Blog Duzgun Yildirim