Cohen en Bijsterveld: Kafka’s in de polder - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 16 januari 2021
kalender

Cohen en Bijsterveld: Kafka’s in de polder

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op vrijdag 3 april 2009.

Gisteravond was het debat over de inschrijving van dubbele nationaliteiten door gemeenten. Positief was dat een overgrote kamermeerderheid zich achter de VVD schaarde om tweede nationaliteiten niet meer te registreren, in ieder geval niet als ouders er voor kiezen hun kinderen niet bij een buitenlands consulaat in te schrijven. Maar de reactie van CDA staatssecretaris Van Bijsterveld was teleurstellend. Ze kwam niet veel verder dan het voorlezen van een ambtelijk-juridisch verhaal dat gemeenten volgens de wet altijd verplicht zijn dubbele nationaliteiten te registreren. Op mijn tegenwerpingen over de wetsinterpretatie kwam een onduidelijk en ontwijkend antwoord. Maar geen enkel woord van begrip voor ouders die met de problematiek worstelen. Geen woord over de mogelijke gevolgen voor de kinderen. Ze had geen schim van een oplossing. Ze weigerde toe te zeggen om de wet aan te passen. De regering kan kennelijk niet wat de Kamer wél kan. Want vlak vóór het debat kondigden CDA en PvdA aan met een initatiefwet te komen. Maar wat bleek vanmorgen na enig googelen: dat hadden ze twee jaar geleden óók al aangekondigd. Toen legden CDA en PvdA óók al "de laatste hand" aan zo'n initiatiefwet. Wat die hand de afgelopen twee jaar dan heeft gedaan is mij niet duidelijk. Waarschijnlijker is dat ze geen letter op papier hebben. Maar het werkte wel: CDA en PvdA keurig in het nieuws met het item. Maar goed: als het kabinet het niet oplost dan moet de Kamer het doen. En daar werkt de VVD natuurlijk graag aan mee. En als het te lang duurt dan kom ik zelf met een voorstel. Ronduit bizar was het verhaal van Van Bijsterveld over de Marokkaanse namenlijsten. Dat zijn lijsten met door de Marokkaanse overheid goedgekeurde namen waaruit Marokkaanse onderdanen moeten kiezen. Voor de VVD is het onaanvaardbaar dat Nederlandse gemeenten meewerken aan dergelijke Marokkaanse dwingelandij. Die namenlijsten verdwijnen wat ons betreft uit alle gemeentehuizen. De PvdA burgemeester van Rotterdam Aboutaleb, zelf van Marokkaanse afkomst, heeft terecht gezegd dat hij persoonlijk die lijsten in brand steekt mocht hij ze op Rotterdamse gemeentelijke burelen tegenkomen. Maar zijn PvdA collega in Amsterdam, Cohen, vindt dat zijn gemeente er wel aan moet meewerken als "service" aan de burgers. De regering zit op de lijn Aboutaleb, maar wil er verder niks aan doen. "Want", aldus Bijsterveld gisteravond, "Amsterdam gebruikt die lijsten ook niet." Huh? Nee, "want het gaat hier slechts om een service aan de burgers". Wat een volstrekt idioot woordenspel. Ik vraag me af wie zij nu bedondert. Vooral zichzelf volgens mij. Mijn motie om het gebruik van die namenlijsten gewoon te verbieden komt a.s. dinsdag in stemming. Laatste vraag die rest is of Amsterdam de gegevens van baby Friso - zoon van het Amsterdamse echtpaar waarvan de moeder de Turkse nationaliteit heeft - nu wel of niet uit eigen beweging aan het Turkse consulaat heeft verstrekt. Cohen en Bijsterveld beweren van niet. Maar waarom is het echtpaar dan door een ambtenaar verteld "dat het consulaat sowieso al op de hoogte zou zijn van de geboorte van onze zoon?"