De bloedneus van Jack de vries

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op donderdag 23 april 2009.

Gisteren kwam mijn motie over de legerimam in stemming. Op mijn verzoek stemde de Kamer hoofdelijk. Zelden is een stemming zo spannend. De motie werd verworpen met 70 tegen en 69 voor. Eén stem verschil. Teleurstellend. Maar ja, zo werkt democratie nu eenmaal. De meerderheid beslist. Wel heeft CDA staatssecretaris Jack de Vries een behoorlijke bloedneus opgelopen. Zijn gestuntel en geblunder belooft niet veel goeds voor het JSF debat. Uiteindelijk stemde zelfs zijn eigen CDA fractie frontaal tegen de eigen CDA staatssecretaris.

In het eerste debat begon de Staatssecretaris zijn verdediging van de aanstelling van de islamitische geestelijk verzorger met als belangrijkste argument dat hij inmiddels afstand had genomen van zijn uitspraken. In tweede termijn leek hij toch ongelukkig met de gang van zaken. Hij twijfelde en vroeg twee weken tijd om de zaak te heroverwegen. Vanzelfsprekend kreeg hij die tijd van de VVD fractie. Afgelopen vrijdag verraste hij de Kamer met de uitkomst van zijn heroverweging. Dezelfde uitkomst als waar hij twee weken geleden zijn verdediging mee begon. Er was geen snars veranderd. Want hetzelfde argument was nog steeds zijn belangrijkste: de betreffende imam had afstand genomen van zijn uitspraken. Kennelijk had de staatssecretaris twee weken geleden zijn huiswerk niet goed gedaan. Bovendien "moesten de uitspraken worden gezien in de context van het moment waarin ze werden gedaan". Aldus de staatssecretaris in NOVA vrijdagavond. Bush had immers oorlogszuchtige taal geuit in de richting van de Islam. Oh ja? Waar dan? Wanneer dan? Ik heb zo'n uitspraak nergens kunnen vinden. Wat Bush wél zei, 6 dagen na de aanslag op het WTC in New York, was het volgende: : "The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace. [...] When we think of Islam we think of a faith that brings comfort to a billion people around the world. Billions of people find comfort and solace and peace." En in de jaren die volgden op 11 september grossierde Bush in handreikingen en verzoenende taal richting moslims. Daarmee werd hij zelfs populair bij veel Amerikaanse moslims. Laat Obama deze quote van zijn voorganger in z'n oren knopen: "The peoples of the Islamic nations want and deserve the same freedoms and opportunities as people in every nation. And their governments should listen to their hopes." Bush heeft voorzover ik weet altijd ontkent dat de conflicten in het Midden-Oosten een confrontatie zijn tussen christendom en islam. "Het gaat niet om een oorlog tussen de godsdiensten", verklaarde Bush aan Fox News. "De mensen in de moslimwereld moeten kijken naar wat bij ons gebeurt. De moslims zijn bij ons vrij hun godsdienst te beoefenen", verklaarde hij. Bush herhaalde de twee grote principes van zijn Midden-Oosten politiek: de extremisten bestrijden en de installatie van gematigde regeringen steunen.

Dus wat blijft er eigenlijk over van de "context" van die uitspraken? En is de hele wereld nu opeens veranderd voor de imam, nu Obama het roer heeft overgenomen? Die zelfs meer troepen stuurt naar Afghanistan dan Bush ooit heeft gedaan? De geestelijk verzorger heeft bovendien een reeks uitspraken gedaan. Van welke precies heeft hij afstand genomen? Hoe komt het dat hij dat allemaal niet meer vindt? Heeft hij dan dingen in zijn columns geschreven die hij niet vond? Als aap uit de hoge hoed verkondigde de staatssecretaris voorafgaand aan de stemmingen al dat hij ongeacht de beraadslaging in de Kamer een aangenomen VVD motie niet zou uitvoeren. Nu is het de eigenstandige verantwoordelijkheid van de regering om moties niet uit te voeren en is het vervolgens aan de Kamer dat al of niet te accepteren. Maar de arrogantie waarmee de Kamer hier op voorhand aan de kant werd geschoven past een dienaar van de Kroon niet. Op zijn minst "een beetje dom". Ernstiger is de naïviteit waarmee de staatssecretaris de aanstelling van de legerimam verdedigd. De aanstelling is een blunder en had nooit mogen gebeuren.

Hieronder de tekst van mijn motie die uiteindelijk met 1 stem verschil werd afgestemd.

--------------------------------------

Nader gewijzigde motie De Krom/Verdonk, 31700 X, nr. 102

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat het vanzelfsprekend is dat er geestelijk verzorgers binnen Defensie werkzaam zijn, van welke geloofsovertuiging dan ook, en dus ook geestelijk verzorgers die Defensiepersoneel met een islamitische geloofsovertuiging sociaal en spiritueel kunnen bijstaan

Overwegende, dat geestelijk verzorgers binnen de krijgsmacht een cruciale vertrouwensfunctie vervullen,

Overwegende, dat van alle geestelijk verzorgers daarom een onomstreden basisloyaliteit tegenover de krijgsmacht kan worden verlangd,

Overwegende, dat de betreffende Islamitisch geestelijk verzorger een reeks radicale uitspraken heeft gedaan die hiermee in strijd zijn,

Verzoekt de regering de aanstelling van de betreffende geestelijk verzorger onmiddellijk ongedaan te maken,

Een gaat over tot de orde van de dag,

De Krom

Verdonk