Chapeau voor Harbers en Baljeu

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op maandag 27 april 2009.

Afgelopen week traden de twee VVD wethouders van Rotterdam, Baljeu en Harbers, af. Reden: het besluit van het college van B&W om Tariq Ramadan als adviseur van de gemeente en "facilitator" van het integratiedebat in Rotterdam, te handhaven. Ik heb altijd veel moeite gehad met Ramadan.

Ten eerste omdat ik niet begrijp waarom uitgerekend een theoloog (want dat is hij) wordt gevraagd het integratiedebat te leiden. Integreren gaat niet via religie. Sterker, integratie is er juist bij gebaat religie zoveel mogelijk op afstand te houden. Maar met de aanstelling van Ramadan kreeg het hele Rotterdamse debat bij uitstek een religieus (Islamitisch) tintje. Merkwaardig. Het zou toch ondenkbaar zijn als een bisschop door de Nederlandse regering wordt gevraagd om het debat op nationaal niveau te leiden? Of de Paus in Europa?

Ten tweede omdat Ramadan een omstreden figuur is die er niet in slaagt om onduidelijkheden rond zijn uitspraken weg te nemen. Als hij daar op wordt aangesproken zijn zijn uitspraken altijd "uit hun context gehaald", "verkeerd begrepen", "niet goed vertaald" etc. Bepaald geen ideale figuur dus om een zo politiek en maatschappelijk gevoelig debat als integratie te leiden. Nog afgezien van de vraag waarom deze meneer in veel landen (waaronder de VS) de toegang wordt geweigerd.

De VVD in Rotterdam kaartte deze bezwaren tegen Ramadan terecht aan. Maar het college besloot - onder aanvoering van Groen Links wethouder Grashof - Ramadan te laten zitten. Uiteindelijk konden de VVD en de beide wethouders hier niet mee leven. Zeer terecht! Sommige principes zijn het waard om niet op te geven. Zelfs niet voor het pluche. Ik ben er trots op dat beide VVD wethouders - die toch prachtige portefeuilles hadden - hun geweten volgden en niet een Groen Linkser. Nota bene een partij die notoir altijd de kant van de verkeerde mensen kiest. Of het nu om een legerimam gaat, Ramadan of Marokkaanse criminelen. Het zogenaamd "vrijzinnig links-libertaire" Groen Links heeft met vermenging tussen Kerk en Staat - blijkt uit de Ramadan zaak - uiteindelijk geen enkele moeite. De VVD wel en het siert Baljeu en Harbers zeer dat zij dat hebben ingezien. Er zijn van die momenten dat je echt trots bent om VVD'er te zijn. En dit was zo'n moment. Chapeau voor Harbers en Baljeu.