Weg met Calimero!

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op maandag 25 mei 2009.

Afglopen vrijdag was ik met collega's Rutte, Van der Burg en Nepperus op bezoek in Almere. Door burgemeester Jorritsma en wethouders Duivestein en Visser werden we uitgebreid bijgepraat over de "schaalsprong" Almere. Kortweg de plannen voor de groei in de komende periode. Een prachtig en spannend verhaal. Een van de weinige plekken in Nederland waar de komende jaren nog voldoende ruimte is om spannende plannen te realiseren. Zowel op het gebied van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, infrastructuur als natuur. Tenminste, als het politieke lef er is. Aan de VVD zal het niet liggen. Zowel Jorritsma, Duivestein als Visser ken ik goed. Naast het zakelijke hebben we ook flink gelachen. Na de lunch bij Annemarie thuis ben ik nog even met goede vriend Arno Visser meegegaan om zijn nieuwe bootje (Almere Haven) te bewonderen.

Daarna direct door naar Utrecht voor een debat in Trianon (Oude Gracht) over integratie. Georganiseeerd door de Stichting Marokkanen Nederland. Directeur Farid ken ik inmiddels redelijk. Naast mijzelf was ook CDA collega Van Toorenburg aanwezig. Wie zei ook alweer dat het debat over allochtonen gaat, maar nooit met hen? In de zaal zaten zo'n 80 mensen - overwegend van allochtone afkomst - die de moeite namen om op een mooie vrijdagavond toch mee te komen praten. Een prima teken van betrokkenheid.

Aanleiding vormde het boek "Opstand der Gematigden" van Volkskrant-journalisten

Janny Groen en Annieke Kranenberg. Het boek beschrijft hoe binnen de moslim gemeenschap een tegenbeweging ontstaat tegen fanatiekelingen die de Islam "kapen" in hun strijd tegen het ("ongelovige") westen. Na Groen en Kranenberg hield Paul Scheffer een inleiding. Zijn boek "het land van aankomst" is het standaardwerk over het multiculturele drama in Nederland. Hij waarschuwde dat verzet en waakzaamheid geboden blijft. Overschilligheid tov het integratiediedebat - en de rol van de islam daarbij - is geen optie. Ik ben het daar mee eens. Scheffer verweet de politiek afwezig te zijn in het debat. Dat is misschien waar voor sommige politieke partijen, maar niet voor de VVD. Bolkestein zette het thema al in 1991 op de kaart. Lang voordat Scheffer zich in het debat mengde. Ook vandaag spelen de meest heftige debatten, zowel in de Kamer als in de media, zich rond dit thema af. Wat wellicht een rol speelt bij zijn opmerking zijn de in het algemeen overspannen verwachtingen over de rol van de overheid om integratie te bevorderen. De commissie Blok concludeerde al dat integratie voor velen goed verloopt - ONDANKS de overheid. Integratie staat of valt vooral met individuen zelf. Als de wil ontbreekt om de taal te leren, in te burgeren of om te werken dan houd het al snel op. De overheid kan wel faciliteren en prikkels inbouwen.

In de discussie met de zaal werd de VVD fel aangevallen. De VVD zou - net als de PVV - mensen willen uitsluiten ipv "insluiten". Maar dat verwijt pik ik niet. Van niemand. Niet van Rouvoet - die hetzelfde zei, nota bene zelf afkomstig van een partij die de grootste moeite heeft met homosexuelen - en niet van iemand anders. Zeker, wij spreken mensen op hun verantwoordelijkheden aan. Ook mensen van allochtone afkomst. Ik vind dat mensen zich aan onze samenleving moeten aanpassen en niet andersom. Degenen die morrelen aan onze democratische rechtsstaat of aan onze fundamentele vrijheden en verworvenheden - zoals de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw - kunnen op felle tegenstand en kritiek van de VVD rekenen. Wij gaan problemen die er zijn niet onder tafel poetsen. Ook niet als die te maken hebben met de Islam. Maar nooit zullen mensen de VVD of mij kunnen betrappen op het uitsluiten op basis van ras, overtuiging of godsdienst. Wij willen - nee, eisen - dat mensen als ze hier blijven meedoen. Daarom willen we dat ze de taal leren, inburgeren, aan het werk gaan, gewoon een hand geven en zich niet verschuilen achter Burka's. Waar de boodschap van de PVV aan moslims uitsluitend is dat ze niet welkom zijn, dat Marokkanen in de knieen moeten worden geschoten, alle moslims potentiele terroristen zijn en dat de Koran moet worden verboden, is de boodschap van de VVD een geheel andere. Niet van gesubsidieerd kopjes thee drinken, maar van zelf verantwoordelijkheid nemen en meedoen. Ik weiger dus op 1 hoop te worden gegooid met Geert Wilders.

Iemand meende dat er in Nederland "met twee maten wordt gemeten". "Marokkanen c.q. moslims kunnen minder zeggen dat anderen", zo werd bedoeld. Hoezo? Waar komt deze perceptie vandaan? Gestaafd door feiten wordt dit gevoel van achterstelling in de regel niet. Maar hoewel onjuist, is het wel verklaarbaar. Veel immigranten komen immers zelf uit culturen waar de vrijheid van meningsuiting - en dus ook het uiten van kritiek, inclusief religiekritiek - niet gewoon of zelfs helemaal afwezig is. Geen wonder dat sommigen zich snel aangevallen voelen. Maar het antwoord kan nooit zijn om die kritiek dan maar niet te uiten. Of anderen de mond te snoeren. Het antwoord ligt bij de mensen zelf die op een volwassen manier moeten leren omgaan met die kritiek. Dat is immers de essentie van een democratie.

Kortom: dit klagerig Calimero-achtig zelfbeklag moet de deur uit. "Grow up!" Het is niet van deze tijd en helpt niet om te integreren. Bovendien is de "Opstand der gematigden" is allang begonnen. Door mensen als Aboutaleb. Door dappere vrouwen die ik spreek en zie. Die zich op eigen kracht en met doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben weten te ontworstelen aan de greep van de orthodoxe imams, hun vaders, echtgenoten of culturele gemeenschap. Door vluchtelingen die zich direct bij aankomst op Schiphol voornamen om iets voor onze gemeenschap terug te doen. Door onmiddellijk de taal te leren, opleidingen te volgen en te werken. Door cabaretiers en schrijvers van allochtone afkomst die scherp of satirisch aan het debat meedoen. Voorbeelden zijn er te over. Juist die mensen horen bij de VVD thuis. Omdat de VVD de enige partij is die mensen serieus neemt. Die mensen niet uitsluit door ze te discrimineren, wegmoffelt via tuttige subsidietjes of laat hangen in levenslange uitkeringen die van generatie op generatie worden overgedragen.