Elite - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Elite

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op maandag 15 juni 2009.

In Buitenhof positioneerde Rita Verdonk zich zojuist - Wilders napapegaaiend - tegen "de elite". Ik vraag mij af of ik daar, q.q. als volksvertegenwoordiger, nu wel of niet bij hoor. Zo ja, dan moet ik mij flink zorgen maken. Want Geert spreekt immers, i.t.t. de "elite", namens het volk. Als ik dus ook tot die "elite" behoor, dan spreek ik dus niet namens "het volk". Mijn functie als "volksvertegenwoordiger" is dan niet meer dan een wassen neus. Duidelijk is dat Geert en Rita zelf vinden dat zij niet bij de "elite" horen. De vraag is dan waarom niet en wie die "elite" nu precies is. Van Dale omschrijft "de elite" als "een kleine groep van voorname mensen". "Voornaam" betekent "aanzienlijk", "belangrijk"; of "deftig-gedistingeerd".

Nu kan je van Geert en Rita van alles vinden, maar niet dat ze deftig-gedistingeerd zijn. Maar wel dat ze behoorden (Rita) of behoren (Geert) tot een kleine groep belangrijke mensen. Namelijk de relatief kleine groep van politici in Den Haag. Geert is dat zelfs al bijna 20 jaar. Vanaf 1990 werkt hij al op het Binnenhof. Eerst als beleidsmedewerker voor de VVD. Sinds 1998 als (invloedrijk en voornaam) Kamerlid. Er zijn weinig politici in Den Haag die bijna hun gehele werkzame leven op het Binnenhof rondlopen. Geert wel. Als hij met "elite" inderdaad "de" politici in Den Haag bedoelt, dan kan het niet anders of hij zou zichzelf daartoe moeten rekenen. Sterker, gelet op mijn veel kortere staat van dienst is hij veel elitairder dan ik.

Maar dat bedoelt hij vast niet. Of hij ziet zichzelf gemakshalve over het hoofd. Voor de zekerheid heb ik dus ook maar even gekeken op Wikipedia. "De bovenklasse", aldus Wikipedia, "bestaat uit welgestelde personen die financieel onafhankelijk zijn.

De bovenklasse is een elite die is geboren en opgegroeid in sferen van culturele, bestuurlijke of maatschappelijke verdiensten, adeldom of oud geld. Er is sprake van intuïtie voor wellevende omgangsvormen en een hoog cultureel besef, ongeacht de daadwerkelijke levenswandel".

Dit lijkt veel meer op een definitie van de oude Engelse "upper class". "Geboorte" is hier essentieel. Je behoort tot de elite door geboorte en/of opvoeding. Welnu, dat geldt in ieder geval niet voor mij. Mijn vader was vertegenwoordiger in verpakkingsmaterialen en moest hard werken voor zijn centjes. De huishoudcentjes werden vroeger in aparte envelopjes weggelegd voor gas, water, licht, kleding, etc. Tot de "Wikipedia-elite" behoor ik dus in ieder geval niet. Net zomin als Geert. Voor de meeste van mijn collega's geldt ongetwijfeld hetzelfde.

Maar dat bedoelt Geert kennelijk ook niet. Hij heeft het over de „elite van politici, journalisten, rechters, subsidieslurpers en ambtenaren". Zo'n beetje iedereen dus die iets met de overheid heeft te maken. En dat zijn er in Nederland heel wat. Al die mensen worden op 1 hoop gegooid en als zondebok aangewezen voor wat er allemaal fout is gegaan in Nederland. Komisch om dat door iemand te horen roepen die bij uitstek dankzij diezelfde "elite" in het parlementaire zadel is getild en is geworden tot wie hij nu is.

En bovendien: als die elite schuldig is aan alles wat mis is, is die elite natuurlijk ook verantwoordelijk voor alles wat wel goed is gegaan. Bijvoorbeeld het feit dat Nederland de afgelopen 60 jaar is uitgegroeid tot 1 van de rijkste en meest welvarende landen ter wereld. Het Nederland waar Rita zo trots op is, opgebouwd door dezelfde elite waar ook zij zich zo tegen afzet.

Ik wil bij een partij horen die daar al 60 jaar lang aan bijdraagt. Die niet wegloopt voor moeilijke keuzes en niet wegloopt voor de verantwoordelijkheid die zij 60 jaar lang heeft genomen. En ook niet voor het resultaat daarvan. Een resultaat dat er per saldo mag zijn. Ik houd niet van mensen als Geert en Rita die zijn "vergeten" door wie en waardoor ze zijn gekomen waar ze nu zijn. En voorlopig moeten we nog maar zien wat de PVV en TON (en de SP) er van bakken als ze zelf met de poten in de modder staan.

Betekent dit alles reden voor tevredenheid of zelfgenoegzaamheid? Nee, integendeel. Natuurlijk zijn er in het verleden dingen fout gegaan, blijven liggen of niet afgemaakt. Net zoals vele andere Nederlanders erger ik mij mateloos aan de besluiteloosheid, de bureaucratie, de criminaliteit en de files. Maar ik weet dat ik die problemen niet oplos door mij ergens tegen af te zetten, maar wel door mee te vechten en te knokken om ze op te lossen. Als dat elitair is, soit! Bovendien, Bolkestein zei het al, is de kloof tussen kiezers en gekozenen niet te groot, maar te klein!