Goochelen met cijfers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Goochelen met cijfers

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2009.

Door staatssecretaris Albayrak werd mij verweten asiel- en migratiecijfers selectief te gebruiken waardoor 'discutabele beelden' over migratie ontstaan. Gelukkig heeft zij in een kamerdebat inmiddels gezegd geen enkele behoefte te hebben de cijfers te ontkennen. Dat is ook terecht. Immers, op een detail na, betwist zij de cijfers van de VVD niet. Zij merkt enkel op dat dergelijke cijferopstellingen niet op zichzelf gezien moeten worden. Dit zou zich lenen voor "al te gemakkelijke conclusies."

De staatssecretaris moet haar hoofd niet langer in het zand steken. In plaats van zich te beklagen over de manier waarop cijfers worden gepresenteerd doet zij er beter aan de problemen te erkennen en aan te pakken. Want problemen, die zijn er! Het is wrang dat die erkenning niet van haar komt maar van haar collega Van der Laan, die terecht hard aan de bel trekt over de uit de hand lopende gezinsmigratie. Hij deelt de 'al te gemakkelijke conclusie' van de VVD: "Deze voortdurende immigratie gaat onze spankracht te boven."

De vraag is of wij nog concrete resultaten van het 'beleid' van de staatssecretaris te zien krijgen of dat zij immigratie en asiel nog verder uit de hand laat lopen. Het aantal afgegeven voorlopige verblijfsvergunningen voor gezinshereniging is het afgelopen jaar met 32% toegenomen; het aantal reguliere vergunningen met 26%. Ruim tweederde betreft-veelal ongeschoolde-vrouwelijke migranten. Zo blijft het inderdaad dweilen met de kraan open.

Ook de asielinstroom is vorig jaar veel hoger uitgevallen dan verwacht. Bovendien neemt deze volgens de staatssecretaris zélf de komende jaren alleen maar verder toe. Dat leidt er mede toe dat zij dit jaar nog 2.500 opvangplaatsen moet zien te vinden. 750 asielzoekers worden reeds in tentenkampen opgevangen. Waar hoopt zij de rest te plaatsen? Op boten in Den Haag? In gevangenissen? Waarom heeft zij dit niet voorzien?

En tenslotte: over goochelen met cijfers gesproken. Een voorbeeld. De regering zegt trots dat "de hoge prioriteit die het kabinet geeft aan het vertrek van vreemdelingen met een criminele achtergrond" resultaat heeft want "van de vreemdelingen in de strafrechtketen is... 70% aantoonbaar vertrokken uit Nederland." Als vervolgens wordt gevraagd hoeveel criminele vreemdelingen er bekend zijn luidt het antwoord: "Het is niet mogelijk de informatie over het aantal criminele vreemdelingen in 2008 te genereren." Mevrouw Albayrak, in plaats te klagen over de beeldvorming kunt u uw tijd beter besteden. Vat de koe bij hoorns, erken de problemen, help uw collega Van der Laan en grijp in om een nieuw multicultureel drama te voorkomen!