Kosten immigratie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 juli 2020
kalender

Kosten immigratie

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op donderdag 23 juli 2009.

De PVV heeft vragen gesteld over de kosten van immigratie. Dat is niet voor het eerst (zie hieronder). De reacties van andere partijen op deze vragen is zo hysterisch en verkrampt dat het bijna lachwekkend wordt.

Wij (VVD) hebben de kosten van het Generaal Pardon wel eens uitgerekend. Totaal 6 miljard. Degenen die geinteresseerd zijn in de details van de berekening kunnen die bij mij opvragen.

Het lijkt mij volstrekt logisch dat kosten en baten van immigratie eens eerlijk aan de NL bevolking c.q. belastingbetaler worden voorgelegd. Het CPB rekent de kosten en baten over van alles en nog wat uit, ook de kosten en baten van bewust gevoerd beleid, dus waarom niet van de kosten en baten van het immigratiebeleid. Conclusie is zonder twijfel dat de kosten hoger zijn dan de baten. Dat is ook de reden waarom de linkse partijen - inclusief D'66 - in zo'n volstrekt idiote kramp schieten als deze vraag wordt gesteld. Maar ook niet verwonderlijk: het zijn immers dezelfde partijen die jarenlang de zegeningen van de immigratie, het multiculturalisme en het generaal pardon hebben bezongen. Zonder zelf gemotiveerd te verantwoorden waarom de Nederlandse samenleving er beter van werd.

Het CPB heeft eerder gezegd: "Afgezet tegen de baten zijn de kosten van migratie vooralsnog hoog gebleken". En: "Voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van grootschalige immigratie". Uit de WRR studie "Nederland als immigratiesamenleving": "Voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van grootschalige immigratie".

Overigens is de vraag naar de kosten en baten niet nieuw. Onderstaande motie werd nog onlangs door het Kabinet ontraden en natuurlijk door de Kamer verworpen, doodsbenauwd als links en het kabinet is dat de uitkomst inderdaad wel eens negatief zou kunnen zijn. Gelet op de volstrekt overtrokken reacties denk ik dat ze dat zelf ook wel weten. Vandaar dat alle superlatieven maar weer eens uit de kast worden gehaald om het stellen van de vraag alleen al verdacht en belachelijk te maken.

-------------------

Voorgesteld 28 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de hoogte van de totale kosten die de massa-immigratie voor de Nederlandse samenleving met zich heeft meegebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Verdonk

Rutte

--------------------

Mede gelet op deze motie is de reactie van ToN/Rita op de vragen van de PVV overigens interessant. Was Rita in mei nog wel geinteresseerd, nu zegt de woordvoerder: "Dat de PVV nu de kosten van één bevolkingsgroep in kaart wil brengen, daar is niemand mee gebaat. Ik denk dat je daarmee een tegenstelling aanwakkert die niet nodig is''.

Waarom je met het uitrekenen van de kosten en baten van het immigratiebeleid tegenstellingen aanwakkert is mij niet duidelijk. Noch dat het "niet nodig" zou zijn. Ook niet waarom het stellen van de vraag onethisch of onbeschaafd zou zijn. Op welk (ethisch) principe beroepen partijen zich precies als ze het stellen van de vraag om "principiele gronden" afwijzen? Wat is dat "principe" dan?

De vraag wat je met de uitkomsten van zo'n onderzoek moet is natuurlijk reel. Het antwoord kan natuurlijk nooit zijn om allochtonen er uit te gooien of - voorzover ze Nederlander zijn - andere voorzieningen toe te kennen dan autochtone Nederlanders. Maar het kan wel aanleiding zijn om het immigratiebeleid te herzien, of bijvoorbeeld het sociale zekerheidsstelsel aan te passen. En omdat linkse partijen dat niet willen, willen ze uiteraard ook dat onderzoek niet. Alles zal opnieuw uit de kast worden getrokken om zo'n onderzoek tegen te houden. We hebben daarvan vandaag opnieuw een prachtig voorproefje van gezien.