Onfatsoenlijk: na 1 jaar Kamerlidmaatschap weg

Met dank overgenomen van B. (Boris) van der Ham i, gepubliceerd op donderdag 17 januari 2008.

Afgelopen dinsdag werd een nieuwe collega geinstalleerd: SP-er Farshad Bashir. Altijd leuk. De aanleiding was echter minder fraai. SP-kamerlid Rosita van Gijlswijk had namelijk haar Kamerzetel opgegeven om penningmeester van haar partij te worden. Na één jaar! En gisteren hoorde ik van een nieuw geval. CDA-kamerlid Jules Kortenhorst verruilt ook na amper één jaar zijn werk als Kamerlid voor een 'nieuwe uitdaging'. Hij wordt CEO van de European Climate Foundation. Ik word daar een beetje stil van.

Bij Kortenhorst was ik toevallig een klein jaar geleden aanwezig tijdens zijn 'maiden speech' in het parlement. Hij sprak mooie woorden over de parlementaire traditie van zijn familie, en 'wat voor een eer het is' om parlementslid te zijn. Ik vond het een mooi verhaal en complimenteerde hem daarmee. En nu, na slechts een jaar, heeft hij een 'nieuwe uitdaging'. Hoe moet je daar mee omgaan? In een persbericht moest ook CDA-fractievoorzitter Van Geel een beetje zoeken naar woorden. Hij zei: "Wel respecteer ik de keuze die hij heeft gemaakt voor deze nieuwe uitdaging en functie." Het is fideel dat Van Geel het netjes houdt, maar ik kan er met de beste wil van de wereld geen respect voor opbrengen. Volksvertegenwoordiger zijn is zo'n ongelooflijke eer, dat je daar niet zo roekeloos mee mag omgaan.

Tijd voor wat fatsoensregels:

 • 1) 
  In principe maakt een Kamerlid elke zittingsperiode (van vier jaar) tot het einde af.
 • 2) 
  Dat geldt met name voor Kamerleden die voor het eerst in het parlement zitten. De eerste vier jaar moeten sowieso worden afgemaakt.
 • 3) 
  Slechts persoonlijke-, privé- en gezondheidsredenen kunnen hierop een uitzondering vormen.
 • 4) 
  Als je al overstapt naar een andere functie, dan is dat te billijken als je voor een ander publiek vertegenwoordigend of overheidsorgaan beschikbaar komt. Dus als je in de regering gaat zitten, namens Nederland een internationale functie gaat bekleden, verkiesbaar wordt voor bijv. het Europees parlement, provincie of gemeente.
 • 5) 
  Naar mate Kamerleden langer zitten is een tussentijdse overstap meer te billijken (denk aan Erika Terpstra die een dikke twintig jaar Kamerlid was en toen voorzitter werd van het Nederlands Olympisch Comité- prima).

Zelf vind ik het de komende jaren 'een uitdaging' om Bas van der Vlies (27 jaar Kamerlid) proberen te benaderen! Dus ik wil dit mooie werk nog graag blijven doen.

(Lees hier ook mijn pleidooi voor een grotere verantwoordelijkheid van individuele kamerleden bij het parlementaire werk.)