32225 NL - wetsvoorstel
Vereenvoudiging van de toelating van bijzondere bromfietsen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 november 2009 ingediend door de minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen te vereenvoudigen, wenselijk is de Wegenverkeerswet 1994 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

2.

Documenten

(17 stuks)

2 26 november 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST138165
Koninklijke boodschap
publicatie: 8 december 2009
 
2 26 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST138166
Voorstel van wet
publicatie: 8 december 2009
 
2 26 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST138171
Memorie van toelichting
publicatie: 8 december 2009
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.