Verban zorgkapitalisme - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 3 december 2020
kalender

Verban zorgkapitalisme

Met dank overgenomen van H.P.J. (Henk) van Gerven i, gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2009.

Het zorgconcern Orbis staat aan de rand van de afgrond. Het ziekenhuis en overige instellingen worden feitelijk bestuurd door banken en voor kapitalen ingehuurde zetbazen van Boer& Croon, blijkt uit een reconstructie van de gebeurtenissen in deze krant.

Henk van Gerven is Tweede Kamerlid voor de SP

De overheid moet dus ingrijpen omdat het belang van het publiek wordt geschaad.

Maar dat zal alleen gebeuren als het personeel in opstand komt, zo moet de conclusie zijn. De eisen van de banken zijn draconisch en bedreigen de kwaliteit van de zorg. 700 Personeelsleden worden bedreigd met ontslag.

Mismanagement en falend toezicht hebben het concern grote schade toegebracht.

De doodsteek lijkt echter te komen van dit kabinet en de landelijke politiek. Bezuinigingen, een terugtredende overheid en de introductie van de marktwerking hebben de toekomst van Orbis op het spel gezet.

De hamvraag is: van wie is het ziekenhuis eigenlijk? Van de banken? Of van het publiek, de belasting- en premiebetaler?

Hoewel de situatie bij Orbis extreem is staat deze niet op zichzelf.

Het onderzoeksbureau Prismant toonde recent aan dat sinds de afschaffing van het budgetsysteem voor ziekenhuizen in 2005 de helft van de ziekenhuizen financieel ongezond is. Er zijn geen vaste inkomsten meer maar ze worden meer en meer afgerekend op hun 'productie'.Het productie draaien is steeds noodzakelijker om het hoofd boven water te houden. In plaats van samenwerken moeten ziekenhuizen nu met elkaar concurreren om de patiënt. Ook de bezuinigingen van 400 miljoen op de ziekenhuiszorg de komende jaren komen hard aan.

Welhaast dodelijk voor de ziekenhuizen is echter de privatisering van de gebouwen in 2008. Tot die tijd werden ziekenhuisgebouwen en inventaris betaald uit een gemeenschappelijke pot.

Nu moeten de ziekenhuizen zelf het geld opbrengen. Dat betekent dat ze worden overgeleverd aan banken.Waardeloos, zeker in deze tijden van crisis.

Het ziekenhuis van Orbis is een kwart van haar inkomsten kwijt aan rente op een lening van 370 miljoen. Dit is tweemaal zoveel dan bij andere ziekenhuizen.

Ook eisen de banken dat het vermogen van Orbis dit jaar met 25 tot 30 miljoen groeit naar 50 miljoen. Zonder helpende hand van de overheid staat Orbis voor een hopeloze opgave. Faillissement dreigt.

Wat is de oplossing? Voor de kwaliteit van de zorg en voor het behoud van het personeel is intensieve bemoeienis van de overheid nodig. Te beginnen met een garantstelling voor de lening van 370 miljoen. Vervolgens moet er een nieuw toekomstplan komen voor het Orbis-concern, onder regie van de lokale en landelijke overheid. De huidige Raad van Toezicht en de graaiers van Boer& Croon en de banken moeten eruit. Het zorgkapitalisme moet verbannen worden, de patiënt en zorgverlener moeten weer centraal komen te staan.

Dit zal echter niet vanzelf gebeuren. De politiek wordt namelijk nog altijd gedomineerd door partijen die marktwerking en schaalvergroting in de zorg juist heilzaam vinden. De mensen in Limburg en vooral de verpleegkundigen, de specialisten en het ondersteunend personeel moeten in opstand komen tegen het zorgkapitalisme. Uit de slachtofferpositie en in de aanval tegen de winstcultuur die de zorg kapot maakt.Want de ervaring bij andere zorginstellingen die op 'omvallen' staan leert dat wie angstig afwacht, tekent voor de ondergang.

Dit artikel verscheen op 5 mei 2009 in Dagblad de Limburger.