NS-top moet verantwoordelijkheid nemen

Met dank overgenomen van A.M.V. (Arda) Gerkens i, gepubliceerd op zaterdag 15 maart 2003.

Deze week werd duidelijk dat de directie van de NS zichzelf hoge bonussen heeft toebedeeld, ondanks de zwaar tegenvallende financiële resultaten over 2002. Voor de treinreizigers betekenen de recordverliezen van NS-reizigers dat zij geconfronteerd gaan worden met hogere tarieven en een afname van de frequentie van treindiensten. Arda Gerkens roept op tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Door SP Tweede-Kamerlid Arda Gerkens

De NS heeft afgelopen jaar een verlies gemaakt van 69 miljoen euro in haar reizigerstak en wil dit gedeeltelijk gaan doorberekenen aan de treinreizigers door de tarieven voor de tweede keer binnen zes maanden te verhogen. Om dit te voorkomen is minister de Boer, die nota bene de enige aandeelhouder van de NS is, naar de rechter gestapt. De uitkomst hiervan is nog onzeker, maar wel heeft de NS al te kennen gegeven elders kostenposten te zullen schrappen indien de tariefsverhoging niet doorgaat.

De NS-directie krijgt standaard een riant salaris en kan daarnaast nog tienduizenden euro's op jaarbasis als bonus verwachten. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf NS een winst van 47 miljoen euro gemaakt en dus kunnen de topmanagers op een goede bonus rekenen. Zo krijgt financieel directeur Niggebrugge naast zijn salaris van 406 duizend euro een bonus van ruim 86 duizend euro. Maar onder de verantwoordelijkheid van de NS-directie worden de reizigers geconfronteerd met de gevolgen van het negatieve resultaat van NS-Reizigers. Deze boodschap is in het licht van de verrijking van de directie moeilijk te verkopen. Terwijl de stuurlui de zakken vullen, moeten de reizigers nog meer betalen dan zijn nu al doen. Om dit in de toekomst te voorkomen zou het wenselijk zijn om managers bij bedrijven met een maatschappelijke functie niet meer te belonen op financieel resultaat, maar tevens te kijken naar het maatschappelijke resultaat. Dan zouden de bonussen van de NS-directie veel lager uitvallen, aangezien treinuitval en vertragingen nog aan de orde van de dag zijn. Deze wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen zou wat mij betreft de norm moeten worden. Een NS dat zijn verantwoordelijkheid neemt, heeft bovendien de morele autoriteit om dit ook van haar reizigers te vragen.

Dit artikel verscheen op 15 maart 2003 in de Wegener kranten