COM(2009)424 EU - Richtlijn
Wijziging van richtlijn 2000/29/EG wat betreft de overdracht van de taken in verband met laboratoriumtests

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG wat betreft de overdracht van de taken in verband met laboratoriumtests

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive amending Directive 2000/29/EC as regards the delegation of the tasks of laboratory testing
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2009)424 NLEN
Extra COM-nummers COM(2009)424
Procedurenummer i 2009/0117(CNS)
Celex-nummer i 52009PC0424

2.

Key dates

Document 11-08-2009
Online publicatie 11-08-2009
Besluit 26-11-2009; Richtlijn 2009/143
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-12-2009; OJ L 318, 4.12.2009,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.