Cijfers CPB

Met dank overgenomen van W.J. (Wouter) Bos i, gepubliceerd op woensdag 12 augustus 2009.

Terug van vakantie! En meteen vol aan de bak. Kijken of het nog een beetje goed gaat met de banken (ja!), kijken of de campagne-organisatie van de PvdA zich aan het heroprichten is (ja!) en vooral ook een Miljoenennota voor 2010 in elkaar zetten. Officieel zijn de nieuwste voorspellingen van het Centraal Plan Bureau over hoe de economie zich volgend jaar ontwikkelt nog geheim en dus mag ik hier alleen maar zeggen dat ik in de kranten lees (!) dat de werkloosheid verdubbelt van 2008 naar 2010 van ruim 300.000 naar ruim 600.000 werklozen.

Mijn klomp breekt als ik dan zie dat het Financieel Dagblad kopt dat de werkloosheid mee valt....Je moet wel durven, 600.000 werklozen staat in het gros van de gevallen voor evenzovele drama's in gezinnen die een bron van inkomen en zelfrespect zien wegvallen. En ja, dat is ruim 100.000 minder dan we eerder dachten en in die zin een meevaller maar daarmee nog steeds een sociaal probleem van jewelste. Dus prijzen we ons enerzijds gelukkig dat de allersomberste voorspellingen niet bewaarheid lijken te worden en dat de internationale inspanningen om de economie uit de recessie te stimuleren enig effect lijken te hebben, anderzijds blijft het wegwerken van werkloosheid en staatsschuld na 2010 een enorme opgave.

Maar dan nog moeten we ons bedenken dat alle voorspellingen die de afgelopen jaren over de recessie gedaan zijn, steeds weer onjuist bleken. Ook deze laatste voorspelling kent nog heel veel onzekerheden. De mogelijkheid dat de economie zich enigszins herstelt en dan weer terugvalt (bijvoorbeeld ten gevolge van de stijgende werkloosheid of problemen bij banken die te maken krijgen met leningen die niet worden terugbetaald) voordat het definitieve herstel zich aandient, zit niet in de voorspelling verwerkt. Ik blijf dus voorzichtig en voor juichtonen is het al helemaal te vroeg. De uitdaging is er niet minder om, never a dull moment!