Neemt onze regering het Europese Hof wel serieus?

Met dank overgenomen van M.H.A. (Tineke) Strik i, gepubliceerd op donderdag 29 januari 2009.

Het Hof van Justitie heeft vorige maand voor de derde keer de Iraanse oppositiegroep PMOI van de Europese terroristenlijst gehaald. Na de vorige uitspraken zetten de EU-ministers de groep steeds weer doodleuk terug op de lijst. Het was spannend of de EU ministers dit keer wel het Hof zouden gehoorzamen: een aantal gelukkig wel, maar de Nederlandse regering had de uitspraak graag in de wind geslagen.

Het Hof vond dat de beslissing om de organisatie als terroristisch aan te merken onvoldoende was onderbouwd, en was verontwaardigd dat de Raad het Hof niet eens inzage gaf in de documenten die als bewijs moesten dienen. Ook had de Raad geen hoor en wederhoor toegepast. De rechters toonden zich geïrriteerd, omdat ze de Raad al voor de derde keer op de vingers moesten tikken. Daarom was het Hof de lidstaten nu te snel af door al de dag na de hoorzitting uitspraak te doen (nog nooit eerder gebeurd) en de bevriezing van de tegoeden ongedaan te maken.

De Eerste Kamer dringt al enkele jaren aan op een eerlijk proces bij plaatsing op de terroristenlijst. Plaatsing is een ingrijpend besluit, omdat iemands vermogen wordt bevroren en de persoon in de ban worden gedaan. Toch is de onderbouwing vaak uiterst summier en strikt geheim, zodat de getroffenen zich nauwelijks kunnen verweren. Dat dat schuurt met de grondrechten van de Europese Unie, snapt een kind.

Na de derde uitspraak droeg de Eerste Kamer de regering op om niet langer mee te werken aan een nieuwe plaatsing. De regering hulde zich in stilzwijgen, en maakte deze week bekend dat de Raad dit keer de uitspraak heeft nageleefd: de groep is van de lijst. Maar wat de regering er niet bij vermeldde, was dat dit niet haar verdienste was. Enkele andere lidstaten hebben hun veto uitgesproken tegen herplaatsing.

Ik ga daarom opnieuw vragen stellen aan de regering. Ik wil weten wat haar eigen standpunt nu is, en waarom ze vindt dat een uitspraak van het Hof van Justitie gewoon te negeren is. Of een land een rechtsstaat is, is altijd goed af te leiden uit de manier waarop het met zijn grootste vijanden omgaat. Gelden de grondrechten ook voor hen? Het terrorismebeleid als lakmoesproef. De Europese Unie heeft die proef uiteindelijk redelijk doorstaan. Nu onze eigen regering nog.