Brief houdende intrekking van een of meer wetsvoorstellen

In een 'brief houdende intrekking van één of meer wetsvoorstellen' geeft de indiener van één of meer wetsvoorstellen aan deze in te trekken. Hierdoor wordt het wetsvoorstel niet verder behandeld.

De brief is gericht aan de Kamervoorzitter. Afhankelijk van de voortgang van behandeling is de aanhef dus 'Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal' of 'Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal'.