"Beter een doekje om je hoofd, dan een bord voor je kop!”

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2009.

Bob Hoogendoorn benoemd tot landelijk partijvoorzitter Solidara.

De Solidara-leden hebben de Rotterdamse politicus Bob Hoogendoorn (32) gekozen tot hun nieuwe partijvoorzitter. De verkiezing vond op 24 november j.l. plaats in Amersfoort, op het 2e ledencongres van de partij. Hoogendoorn neemt het stokje over van het voormalig Zwolse fractievoorzitter Margriet Twisterling. Het landelijk bestuur werd verder aangevuld met Els Graczyk uit Deventer, die als secretaris werd benoemd. Kenneth Naipal werd herkozen als penningmeester, Jan Boelens als algemeen bestuurslid en Margriet Twisterling zal thans in het bestuur verantwoordelijk zijn voor de website en PR. Düzgün Yildirim blijft adviserend lid van het bestuur. Mirjam Slippens moest zich vanwege gezondheidsredenen terugtrekken uit het bestuur.

Na de benoeming van het bestuur, sprak de nieuwe voorzitter het gezelschap toe. Hoogendoorn benadrukte te staan voor een "realistisch linkse koerswijziging" binnen de partij. Tijdens zijn eerste rede als partijvoorzitter, opende Hoogendoorn de aanval op de PVV van Geert Wilders. "Het voorgestelde plan van het invoeren van een kopvoddentaks is niet alleen discriminerend, maar gewoon ontzettend dom. Beter een doekje om je hoofd, dan een bord voor je kop!", aldus Hoogendoorn.

Verder maakte hij duidelijk dat de aanpak van de PVV en de onderliggende problemen in de samenleving, een centraal speerpunt moet worden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2011. Het enige grote machtsmiddel dat de PVV van Geert Wilders volgens Hoogendoorn heeft, is het falen van andere politieke partijen. Falen op het gebied van asociale toestanden in de zorg, de aanpak van overlastbezorgende (Marokkaanse) jongeren en armoedebestrijding. Alleen dit is volgens hem de voedingsbodem voor het grote succes van de PVV. Hoogendoorn wil dat Solidara zich op deze punten harder en prikkelender gaat opstellen. Ook een actieve vorm van publiekelijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, zal wat Hoogendoorn betreft de komende periode een belangrijke stap worden.

Bob Hoogendoorn stond bij de afgelopen verkiezingen voor het Europees parlement op de vierde plaats van de Solidara-kieslijst. In het verleden was hij jarenlang actief binnen de SP en in 2006 was hij lijsttrekker voor Duurzaam Nederland in Rotterdam. In het dagelijks leven is Hoogendoorn werkzaam als pedagogisch werker binnen een internaat voor schipperskinderen. Daarnaast bracht hij in het verleden enkele singles uit als artiest.

 
"Beter een doekje om je hoofd, dan een bord voor je kop!”
Bron: Blog Duzgun Yildirim