Motie over vormgeving aan- en uitvliegroutes rond luchthaven Lelystad zodanig dat deze de afwikkeling van verkeer rond Schiphol niet belemmert - Luchtvaartbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 juli 2020
kalender

Motie over vormgeving aan- en uitvliegroutes rond luchthaven Lelystad zodanig dat deze de afwikkeling van verkeer rond Schiphol niet belemmert - Luchtvaartbeleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

31 936

Luchtvaartbeleid

Nr. 12

MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN CRAMER

Voorgesteld 13 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nog steeds gesproken wordt over een mogelijke nieuwe locatie voor luchthaven Lelystad nabij Dronten of Zeewolde;

overwegende, dat deze discussie voor onduidelijkheid zorgt bij omwonenden en onnodig onzekerheid veroorzaakt over de toekomstige (economische) ontwikkelingen;

spreekt uit dat het mogelijk zou moeten zijn om de aan- en uitvliegroutes rond de huidige locatie van de luchthaven Lelystad zodanig vorm te geven dat deze een goede afwikkeling van het verkeer rond Schiphol niet belemmert;

verzoekt de regering onder deze voorwaarde duidelijkheid te verschaffen over het feit dat de uitbreiding van de luchthaven Lelystad op de huidige locatie plaats zal vinden indien de interferentie met Schiphol dat toestaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe Cramer

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.