COM(2003)797-1 - Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 30 mei 2020
kalender

COM(2003)797 EUe - Verordening
Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on administrative cooperation in the field of excise duties
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2003)797 NLEN
Extra COM-nummers COM(2003)797
Raadsdocument i 16361/03
Procedurenummer i 2003/0309(CNS)
Celex-nummer i 52003PC0797(01)

2.

Key dates

Document 18-12-2003
Online publicatie 18-12-2003
Besluit 16-11-2004; Verordening 2004/2073
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-12-2004; PB L 359 p. 1-10,Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 333M , 11.12.2008, p. 1–10

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.