COM(2002)759 EU - Richtlijn
Harmonisatie van nationale wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2002)759 NLEN
Extra COM-nummers COM(2004)446
Procedurenummer i 2002/0306(COD)
Celex-nummer i 52002PC0759

2.

Key dates

Document 23-12-2002
Online publicatie 23-12-2002
Besluit 15-12-2004; Richtlijn 2004/108
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-12-2004; Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 047,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 047,OJ L 390, 31.12.2004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.