COM(2001)257 EU - Richtlijn
Recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council Directive on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2001)257 NLEN
Extra COM-nummers COM(2003)61; COM(2003)199; SEC(2003)1293
Procedurenummer i 2001/0111(COD)
Celex-nummer i 52001PC0257

2.

Key dates

Document 23-05-2001
Online publicatie 23-05-2001
Besluit 29-04-2004; Richtlijn 2004/38
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-04-2004; Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 005,OJ L 158, 30.4.2004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.