COM(2002)17 - Milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

COM(2002)17 EUe - Richtlijn
Milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer†i COM(2002)17 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2003)1027; COM(2004)55
Raadsdocument†i 6568/02
Procedurenummer†i 2002/0021(COD)
Celex-nummer†i 52002PC0017

2.

Key dates

Document 23-01-2002
Online publicatie 23-01-2002
Besluit 21-04-2004; Richtlijn 2004/35
Bekendmaking in Publicatieblad†i 30-04-2004; Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 008,OJ L 143, 30.4.2004,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.