COM(1993)342 EU - Verordening
Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD betreffende Gemeenschapsmodellen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL REGULATION on the Community Design
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1993)342 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581; COM(1999)310; COM(2000)660
Procedurenummer i 1993/0463(CNS)
Celex-nummer i 51993PC0342

2.

Key dates

Document 03-12-1993
Online publicatie 03-12-1993
Besluit 12-12-2001; Verordening 2002/6
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-01-2002; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027,OJ L 3, 5.1.2002,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.