COM(1997)628 EU - Richtlijn
Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

officiële Engelstalige titel

Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1997)628 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581; COM(1999)250; SEC(2000)1734; COM(2001)170
Procedurenummer i 1997/0359(COD)
Celex-nummer i 51997PC0628

2.

Key dates

Document 10-12-1997
Online publicatie 10-12-1997
Besluit 22-05-2001; Richtlijn 2001/29
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-06-2001; OJ L 167, 22.6.2001,Special edition in Slovenian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 17 Volume 001

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.