COM(2000)138 EU - Besluit
Sluiting van de overeenkomst met Chili over een Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de EG en haar lidstaten enerzijds en Chili anderzijds

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over een Aanvullend Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken bij de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Chili anderzijds

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Chile adding a Protocol on mutual administrative assistance in customs matters to the Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure akkoordprocedure (ACC)
COM-nummer i COM(2000)138 NLEN
Extra COM-nummers COM(2000)138
Procedurenummer i 2000/0053(ACC)
Celex-nummer i 52000PC0138

2.

Key dates

Document 12-04-2000
Online publicatie 12-04-2000
Besluit 04-04-2001; Besluit 2001/473
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-06-2001; Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024,Special edition in Slovenian: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 073,Special edition in Hungarian: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037,OJ L 167, 22.6.2001,Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037,Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024,Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.