COM(1998)158 EU - Verordening
Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation (EC) on support for Rural Development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1998)158 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581
Procedurenummer i 1998/0102(CNS)
Celex-nummer i 51998PC0158(06)

2.

Key dates

Document 18-03-1998
Online publicatie 18-03-1998
Besluit 17-05-1999; Verordening 1999/1257
Bekendmaking in Publicatieblad i 26-06-1999; Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025,OJ L 160, 26.6.1999,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.